Moleküler Biyoloji ve Genetik

LABORATUVAR

Laboratuvar sorumluları
Prof. Dr. Ahmet ADIGÜZEL
Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN
Prof. Dr. Hakan AŞKIN
Prof. Dr. Mesut TAŞKIN
Prof. Dr. Melda ŞİŞECİOĞLU
Doç. Dr. Harun BUDAK
Doç. Dr. Hakan ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Yağmur ÜNVER
Dr. Öğr. Üyesi Hamid CEYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Melike YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe KARADAYI