Fizik

LİSANS LABORATUVARLARI

Pratik çalışmalar müfredatının çok önemli bir parçası olarak görmektedir. Bölümümüzde verilen fizik dersleri modern donanımlı laboratuvarlarda kurulu deneylerle desteklenmektedir. Bu laboratuvarlarda öğrenciler derslerde teorik olarak gördükleri fizik konularını deneysel olarak yapma imkanı bulurlar, deney düzeneklerinin kurulumu ve çalıştırılması, deneylerde verilerin alınması ve yorumlanması, deneysel belirsizliklerin belirlenmesi, grup çalışması ve deney raporlarının hazırlanması gibi beceriler kazanırlar. Bir öğrenci Fizik Bölümünü yaklaşık olarak 90 (doksan) deney yaparak bitirmektedir.

Lisans Laboratuvarları
1. Mekanik Laboratuvarı (Fizik-I)
2. Elektrik ve Manyetizma Laboratuvarı (Fizik-II)
3. Elektronik-I Laboratuvarı
4. Elektronik-II Laboratuvarı
5. Titreşim ve Dalgalar Laboratuvarı
6. Atom ve Molekül Fiziği Laboratuvarı
7. Katıhal Fiziği Laboratuvarı
8. Nükleer Fizik Laboratuvarı