Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Lisansüstü Program Açma Kriterleri

Yüksek Lisans programı için toplam 3 öğretim üyesi: Bunlardan 1 profesör 2 öğretim üyesi ya da 2 doçent 1 öğretim üyesi.
Sanatta Yeterlik / Doktora programı için toplam 6 öğretim üyesi: 2 profesör 4 öğretim üyesi ya da 1 profesör, 2 doçent ve 4 öğretim üyesi.