Coğrafya

Bölüm Yayınları

MAKALELERÇAL MAĞARASI (DÜZKÖY-TRABZON) VE ÇEVRESİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN ÖNEMİ
The Importance of Çal Cave (Düzköy-Trabzon) and its Surroundings as Regards Ecotourism Potential
Doç.Dr.Mehmet ZAMAN


EKOLOJİK YÖNLERİYLE; BURSA OVASI’NDA ARAZİ KULLANILIŞI VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
Ecological Aspects of Environmental Impact Assessment and Land Use of Bursa Plain
Prof.Dr.Kenan ARINÇ