Sosyal Bilimler Enstitüsü

MEB ARAŞTIRMA İZİN YÖNERGESİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda araştırma ve anket uygulama çalışması yapmak isteyen öğrencilerin dikkatine.


1-Yapılacak çalışma ile ilgili danışman tarafından yazılacak dilekçe ( Dilekçede uygulama yapılacak il merkezi veya bağlı  ilçelerdeki bulunan okul müdürlüklerinin isimleri, ayrıca çalışmanın hangi tarihler arasında yapılacağının mutlaka belirtmesi gerekmektedir.)

2- Yönergede yer alan  Ek-1, Ek-2 ve Form-2 belgelerin doldurulup, çıktıları alındıktan sonra izin yazısına eklenmesi gerekmektedir.

3-Anabilim Dalı Başkanlığının  üst yazısı ile birlikte Enstitüye gönderilecektir.

4-Uygulamanın başlangıç tarihi, anabilim dalı başkanlığına verilen dilekçe tarihinden itibaren en az 30 gün sonra olmalıdır. (Gerekli iznin asgari alınma süresi)


MEB ARAŞTIRMA İZİN YÖNERGESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ