Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Güzel Sanatlar Enstitüsü

MEB Araştırma İzni Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda araştırma ve anket uygulama çalışması yapmak isteyen öğrencilerin dikkatine.

1-Yapılacak çalışma ile ilgili danışman tarafından yazılacak dilekçe ( Dilekçede uygulama yapılacak il merkezi veya bağlı  ilçelerdeki bulunan okul müdürlüklerinin isimleri, ayrıca çalışmanın hangi tarihler arasında yapılacağının mutlaka belirtmesi gerekmektedir.)

2- Yönergede yer alan  Ek-1, Ek-2 ve Form-2 belgelerin doldurulup, çıktıları alındıktan sonra izin yazısına eklenmesi gerekmektedir.

3-Anabilim Dalı Başkanlığının  üst yazısı ile birlikte Enstitüye gönderilecektir.

4-Uygulamanın başlangıç tarihi, anabilim dalı başkanlığına verilen dilekçe tarihinden itibaren en az 30 gün sonra olmalıdır. (Gerekli iznin asgari alınma süresi)