Nano Bilim ve Nano Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi

MERKEZİMİZİN YAPTIĞI FAALİYETLER

1-      Üniversitemizde 24-28 Haziran 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Nano TR-9 Konferansı Gerçekleştirilmiştir..
2-      Malezya Pudrajaya Üniversitesinde Yapılan UPM “Advanced Materials” Konulu Çalıştayda Konuşma Verilmiştir.
3-      San Diego (USA) da Yapılan Konferansta Sözlü Bildiri Sunulmuştur.
4-      17-21 Haziran 2014 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi  10. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR-10), da Sözlü Sunum Yapılmıştır.
5-      22-25 Haziran 2015 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 11. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR-11), de Sözlü Sunum Yapılmıştır.
6-      Çeşitli Seminerler Düzenlenmiştir.