Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MEVZUAT GÖRÜŞLERİ

.
1-GEÇİCİ GÖREVLENDİRMENİN UZUN SÜRMESİ HALİNDE SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU VERİLECEĞİNE DAİR BUMKO-MALİYE GÖRÜŞÜ.doc
2-UZUN SÜRELİ VEKALETEN GÖREVLENDİRİLENLERE SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU VERİLMESİYLE İLGİLİ BAKANLIK GÖRÜŞÜ.docx
3-İDARİ GÖREVLERE VEKALETEN YAPILAN ATAMALARDA İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİYLE İLGİLİ BUMKO GÖRÜŞÜ.doc
4-DOĞALGAZ FATURALARININ ÖDEMESİNİN GECİKTİRİLMESİNDE İLGİLİ MEMURLARIN KİŞİSEL SORUMLULUĞU BULUNDUĞUNA DAİR SAYIŞTAY SORGUSU.doc
5-İDARİ GÖREVİN TEDVİREN YÜRÜTÜLMESİ HALİNDE İDARİ GÖREV ÖDENEĞİNİN ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİYLE (DAVA AÇMA) İLGİLİ BUMKO GÖRÜŞÜ.doc
6-YARGI ORGANLARINCA VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ÜZERİNE GÖREVİNE DÖNDÜRÜLEN MEMURLARIN AÇIKTA GEÇİRDİKLERİ SÜRELERE İLİŞKİN MALİ HAKLARDAN YARARLANDIRILIP YARARLANDIRILAMAYACAĞIYLA İLGİLİ BUMKO GÖRÜŞÜ.doc
7-AYLIKTAN KESME CEZASINDA MEMURUN BRÜT MAAŞININ HANGİ KALEMLERİNİN DİKKATE ALINACAĞI HAKKINDA BUMKO GÖRÜŞÜ.jpg
8-2547 SAYILI KANUNUN 35 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE BAŞKA ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLENLERE SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARININ GELDİKLERİ ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA BUMKO GÖRÜŞÜ.jpg
9-İŞE BAŞLANDIĞI YIL İÇİNDE BİTİRİLMESİ SÖZLEŞMESİNDE ÖNGÖRÜLEN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNİN HERHANGİ BİR SEBEPLE ERTESİ YILA SİRAYETİ HALİNDE MÜTEAKİP TAKVİM YILI BAŞINDAN İTİBAREN ÖDENECEK İSTİHKAKLARDAN GELİR VERGİSİ.jpg
10-EK ÖDEMEYLE İLGİLİ MALİYE BAKANLIĞI-BUMKO GÖRÜŞÜ.doc
11-ÜNİVERSİTEYE AİT TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ KARŞILIĞINDA ELDE EDİLEN KİRA GELİRİNİN TEVKİFATA TABİ OLUP OLMAYACAĞI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞ YAZISI.docx
12-DOÇENTLİK UNVANI ALMIŞ ANCAK KADROSUNA ATANMAMIŞ DOÇENTLERİN MALİ HAKLARDAN YARARLANAMAYACAKLARI HAKKINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞ YAZISI..jpg
13-YÜKSEK OKUL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİNİN GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ALIP ALAMAYACAĞIYLA İLGİLİ MALİYE BAKANLIĞI-BUMKO GÖRÜŞÜ.docx
14-ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ,OKUTMAN VE UZMAN KADROLARINDA GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE ADINA 1136 SAYILI AVUKATLIK YASASI KAPSAMINDA GÖREV YAPIP YAPAMAYACAĞI HAKKINDA DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞ
15-EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN EK DERS ÜCRET KATSAYISI HAKKINDA MALİYE BAKANLIĞI BUMKO GÖRÜŞ YAZISI..docx
16-GERİYE DÖNÜK AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMESİNE İMKAN BULUNMADIĞINA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI BUMKO GÖRÜŞÜ..jpg
17-YARDIMCI DOÇENT KADROSUNDA GÖREV YAPMAKTA OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN GÖREV SÜRELERİ BİTENLERİN YENİDEN ATANMALARI İÇİN GÖREVLENDİRİLEN JÜRİ ÜYELERİNE ÜCRET ÖDENİP ÖDENMEYCEĞİYLE İLGİLİ YÖK GÖRÜŞ YAZISI..jpg
18-GÖREVİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI ŞARTINA BAĞLANMIŞ OLAN ÖDEME UNSURLARININ MAHKEME KARARI GEREĞİ İLGİLİYE YAPILACAK ÖDEMELERE DAHİL EDİLEMEYECEĞİ HAKKINDA BUMKO GÖRÜŞÜ.pdf
19-SAN-TEZ VE TÜBİTAK PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERİN İLGİLİLERİN ÜCRETLERİNE DAHİL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİYLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞ YAZISI..pdf
20-2547 SAYILI KANUNUN 20B MADDESİ UYARINCA YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN AYNI KANUNUN 40A MADDESİ UYARINCA KADROSUNUN BULUNDUĞU OKULDA DERS VERMEK ÜZERE GÖREVLENDİRİLMESİ NEDENİYLE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU VER
21-KADROLARI TEKNİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA BULUNANLARIN ANCAK MESLEKLERİYLE İLGİLİ ÜST ÖĞRENİMLERİ HALİNDE ZAM VE TAZMİNATLARDAN FAYDALANACAKLAR HAKKINDA BUMKO GÖRÜŞÜ.pdf
22-DOÇENT ÜNVANINA SAHİP OLMAKLA BİRLİKTE DOÇENT KADROSUNA ATANMAMIŞ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNDA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖK GENEL KURUL KARARI.pdf
23- DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI'NIN VEKALET ÜCRETİ İLE İLGİLİ ÜNİVERSİTEMİZE YAZMIŞ OLDUĞU GÖRÜŞÜ..pdf
24-YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ 2547 SAYILI KANUN'UN 40B FIKRASI UYARINCA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AYNI KANUN'UN 40D UYARINCA AYRILDIKLARI ÜNİVERSİTEDE GÖREVLENDİRMELERİNİN UYGUN OLMADIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ..pd
25-38'e göre görevlendirme-Gel.öd.-Eğ.Öğr..öd (Şeyh Edebali Üni.).doc
26-Açıkta veya ihraçta geçen sürelere geliştirme ödeneği ödenmeyeceğine ilişkin.pdf
27- 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Ücretleri.pdf
28-KHK ile İhraç Edilip Göreve İade Edilip Farklı Bir Kurumda İşe Başlayanlara Sürekli Görev Yolluğu Ödemesi.pdf