İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

MEZUNİYET AGNO YÜKSELTME SINAVLARI

MEZUNİYET AGNO YÜKSELTME SINAVLARI
Mezuniyet AGNO Yükseltme Sınavları 19-20 Eylül 2019 Perşembe-Cuma günlerinde sınavı yapacak öğretim üyesinin belirleyeceği gün ve saatte yapılacaktır.
Başvuru dilekçelerinin 09-18 Eylül 2019 tarihleri arasında fakülte öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.