Mühendislik Fakültesi

MEZUNİYET DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ DUYURUSU

Fakülte Kurulu’nun 01.06.2020 tarihli toplantısında;

* 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda müfredatındaki bütün derslerinden başarılı olarak mezuniyet durumuna gelen veya mezuniyet tek ders sınavına girmeyi hak eden öğrencilerin 29.06.2020 tarihinden itibaren yüz yüze olmamak şartıyla (on-line olarak) staj yapmalarının uygun olduğuna,

 * 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Yaz Okulu sonunda müfredatındaki bütün derslerinden başarılı olarak mezuniyet durumuna gelen veya mezuniyet tek ders sınavına girmeyi hak eden öğrencilerin ise 24.08.2020 tarihinden itibaren, yüz yüze olmamak şartıyla (on-line olarak) staj yapmalarının uygun olduğuna,

* Staj defterlerinin en erken staj yapılacak gün kadar bekledikten sonra Bölüm Staj Komisyonu’na verilebilmelerinin uygun olduğuna,

* Yapılacak stajlarda, belli sayılarda staj gün  sayısının kabul edilebilmesi için, staj defterindeki konu başlıkları ile içeriğinin neler olması gerektiği, en az kaç sayfa bilgi ve doküman istendiği, stajın kabul şartlarının neler olduğu, vb. hususların Bölüm Başkanlıkları tarafından belirlenmesinin uygun olduğuna

karar verilmiştir.

Yukarıda sunulan başvuru koşullarını yerine getirmiş olan öğrencilerimiz, staj başvuru dilekçelerine ve staj uygulama esaslarına kayıtlı oldukları Bölümün web sayfasından ulaşabilirler. Başvurular öğrenci bilgi sistemi (ÖBS) üzerinden değil; matbu dilekçenin doldurularak e-posta yolu ile Bölüm Başkanlıkları/Bölüm Sekreterliklerine iletilmesi şeklinde yapılacaktır.