Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Form ve Dilekçeler

MEZUNİYET TEK DERS SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ