Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Genel Konular

MEZUNLARIN KAZANDIKLARI ÜNVAN VE YAPTIKLARI İŞLER

Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden mezun olanlara “Geleneksel Türk El Sanatçısı” unvanı verilir. Ayrıca bitirdiği anabilim dalı belirtilir.

Geleneksel Türk El Sanatçısı unvanlı Halı, Kilim ve Kumaş Sanatçısı, eski halı kilim ve kumaşların desenlerinin çağımıza aktarılması ve uyarlanması, onların orijinalliğinin kaybolmaması için uğraşır. Ayrıca modern desen tasarımlarıyla, geçmiş ile günümüz arasında bir bağ oluşturur

Çini ve Tezhip sanatçısı, eski binaların çini ve tezhiplerinin onarılacak bölümünü inceler, çini ve tezhibin yüzeye en uygun şekilde yerleştirilmesi için tasarımlar geliştirir ve bunları uygular. Bozulan çini ve tezhiplerin asıllarını kaynaklardan inceler, ilk halini taslak olarak çizer ve buna göre çini ve tezhiplerin bozulan yerlerini onarır.

Hat sanatçıları, eski binaya yazılacak yazıyı ve binanın yazı yazılacak bölümünü inceler, yazıyı yüzeye en uygun şekilde yerleştirilmesi için tasarımlar geliştirir ve bunları uygular.
Bozulan yazıların asıllarını kaynaklardan inceler, ilk halini taslak olarak çizer ve buna göre yazının bozulan yerlerini onarır.

Cilt sanatçısı, bozulmuş eski ve değerli kitap kapaklarını, asıllarına uygun hale getirici çalışmalar yapar.