Mühendislik Fakültesi

MİSYON - VİZYON

ÖZÜLKÜ (VİZYON)

Eğitim, bilim ve teknolojide bir mükemmellik merkezi olmaktır.


ÖZGÖREV (MİSYON)

Bilimi kullanarak, insan odaklı eğitim ve hizmet vermek; bilgi ve teknolojiyi üretecek araştırma yapmak; Ülkemizin yaşam kalitesini yükseltecek ve rekabet gücünü artıracak nitelikte mühendisler yetiştirmektir.