Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Misyon

MİSYON

Mezunlarının üstün yönetim ve girişim kabiliyetlerine sahip bireyler olarak yetişeceği yüksek kaliteli akademik programların sunulması

İşletme ve sosyal hizmetler bilimine yönelik yeni akademik kaynakların oluşturulması, toplanması ve de yayılması

 İşletme ve sosyal hizmetler alanında özellikle etkinlik ve üretkenliğin arttırılmasını hedef alan yüksek kaliteli eğitim programlarının oluşturulması ve sunulması