Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Misyon

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve tasarım disiplinlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün karşılanmasına ve yaptığı araştırmalar ve ortaya koyduğu yeni fikirlerle bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan bir Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmaktır.