Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

MİSYON

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve tasarım disiplinlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün karşılanmasına ve yaptığı araştırmalar ve ortaya koyduğu yeni fikirlerle bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan bir Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmaktır.