Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz, yer bilimleri alanında çağdaş, bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve modern, yenilikçi ve dinamik eğitim sistemi uygulayarak yenilikçi, girişimci ve lider mühendisler yetiştirmektir. Misyonumuz, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi bünyesindeki bölümlerde lisans ve yüksek lisans programları oluşturmak, bu programları bilimsel ve teknolojik araştırmalarla desteklemek ve bu programlardan yer bilimleri alanında donanımlı ve teknik anlamda rekabetçi, yurt içi ve yurt dışında çalışabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sürekli gelişmeyi benimseyen, toplumun yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunabilen, özgün araştırmalar yapabilen, bilgi ve teknolojiyi özünde benimsemiş ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştirmektir. Yer bilimleri eğitiminin çağdaş anlamda gelişiminin sağlanması ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi amaç edinilmiştir.