Aşkale Meslek Yüksekokulu

MİSYON VE VİZYON

MİSYON (ÖZGÖREV)


Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceri düzeyine sahip, teknolojiyi kullanabilen, halk sağlığı ve çevre sorunlarına duyarlı, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik ve etik değerlere sahip nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.


VİZYON (ÖNGÖRÜ)


Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile ilk sıralarda tercih edilen, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, takım çalışmasını teşvik eden,  üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlamada öncü, toplumsal değerlere saygılı ve sürekli kendini geliştiren bir Meslek Yüksekokulu olmak.