Kimya Mühendisliği

MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz;
Öğrencilerimize temel ve uygulamalı araştırmalar yapabilecekleri, kimya mühendisliği mesleğinin gerektirdiği hizmeti ulusal ve uluslararası düzeyde sunabilecekleri bir mühendislik eğitimi vermektir. 

Vizyonumuz; 
Öğretim kadromuzun ve öğrencilerimizin ortaya koyduğu araştırma faaliyetleri ve mesleki başarılarla ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bir kimya mühendisliği bölümü olmaktır.