Personel Daire Başkanlığı

Tanıtım

MİSYONUMUZ

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı; 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari bir teşkilattır.

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, yasal düzenlemeler çerçevesinde  insan kaynakları ihtiyacını doğru planlamak, çalışanlarımızın; özlük, tahakkuk ve görevlendirme işlemlerini, en hızlı ve en doğru şekilde yerine getirmek, yeni yayımlanan mevzuatları doğru yorumlamak ve uygulamaya geçirmek, gizlilik ilkesini de gözeterek çalışan haklarını korumak ve Üniversitemizin diğer birimleriyle güçlü ilişkiler kurarak birlikte hareket etmeyi sağlamak ve memnuniyeti arttırmak Başkanlığımızın başlıca görevlerindendir.

Ayrıca Personel Daire Başkanlığı; Eğitim programları ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve personelimizin görevlerini yerine getirirken liyakat, kariyer ilkeleri ile yetkinlik bazlı performanslarına da dikkat ederek kurum içerisinde yükselmelerini ve bu sayede görevlerindeki iş tatminlerini, katılımlarını ve kuruma olan bağlılıklarını güçlendirmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır.