Diş Hekimliği Fakültesi

MUAFİYET

 Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Fakültemize  kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri  için, 27/09/2019 tarihine kadar Dekanlığımıza daha önce aldıkları dersleri  belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

 (2) Muafiyet talepleri ile ilgili başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna (27/09/2019) kadar yapılır.