Turizm Fakültesi

MUAFİYET BAŞVURULARI HAKKINDA

2020/2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerimizin; Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları kapsamında 09.10.2020 Cuma gününe kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru esnasında muafiyet çizelgesi, Not Döküm Belgesi (transkript) ve ders içeriklerinin tamamı posta veya mail yoluyla (resul.atalay@atauni.edu.tr) gönderilmelidir.
Not: Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

Başvuru esasları ve süresi:

MADDE 5- (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettikleri açıköğretim ve uzaktan eğitim dâhil diğer yükseköğretim kurumlarından alıp başarmış oldukları ders/lerin muaf olarak değerlendirilebilmesi için, muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle ilgili birime başvurmaları gerekir.

(2) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediklerini başvuru dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

(3) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık muadil ders/derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler.

(4) Ders muafiyeti başvuruları, öğrencinin üniversiteye ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler, ders kaydı yaptırdıkları tarihi takip eden ilk hafta içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler, sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri kabul edilmez. Ancak, öğrencilerin, önlisans ya da lisans öğrenimlerine devam ederken eş zamanlı olarak başka bir yükseköğretim programında alıp başarılı olduğu ders/derslerden muaf olabilmeleri için ilgili ders/derslerden başarılı oldukları yarıyıl/yılı takip eden yarıyıl/yılın ilk haftası içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler.

(5) Muafiyet sınavı yapılacak dersler ile ilgili başvurular üniversiteye kayıt işlemleri sırasında ve/veya ilgili birimce belirlenen tarihte yapılır.

Paylaş Paylaş Paylaş