Veteriner Fakültesi

MÜFREDATLAR

MÜFREDAT_2020

Değişen dünya koşullarında, veteriner hekim adayının eğitim-beceri-donanım bakımından saha, ülke ve dünya günceliyle uyumlu kılmak veteriner fakültelerinin eğitim sistemine bağlıdır.

 “Eğitimde Mükemmeliyet Modeli” tasarımında fakültemizde yürürlükte olan müfredatlar gözden geçirilmiş, öğrenci görüşleri, iç ve dış paydaş önerileri, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları standartları göz önünde bulundurularak yeni bir müfredat çalışması yapılmasının bir zorunluluk olduğu kanaati gelişmiştir.

Uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalışılarak oluşturulan müfredat, üniversitemiz senatosunun almış olduğu 29 Temmuz 2020 tarih ve 103 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yeni müfredat aşağıda sunulmuştur.