Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Engin KOCADAĞİSTAN
Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı
E-Posta mengink@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6036
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina 3. Kat. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 25240 Erzurum

Eğitim

  • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 1988
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Ana Bili Dalı, 1997
  • Doktora, Atattürk Üniversitesi, Çevre Bilimleri ABD, 2007