Moleküler Biyoloji ve Genetik

TANITIM

NEDEN BÖLÜMÜMÜZ?

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulunun 27.03.2009 tarih ve 1277 sayılı kararı ile Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde açılmış olup, 2009-2010 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini ek yerleştirme ile alarak çalışmalarına başlamıştır. Bölümümüz, eğitim-öğretim olanakları ile birlikte araştırma alanlarını geliştirmeye devam etmektedir. Bölüm bünyesinde lisans düzeyinde verilen eğitimin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde de Genetik, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği alanlarında eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Eğitimleri süresince öğrencilerin, teorik ve laboratuvar derslerine katılımlarının yanı sıra bölüm öğretim üyelerince yürütülmekte olan araştırma projelerine katılımları da sağlanmaktadır. Bu sayede 20. yüzyılın sonlarında moleküler biyoloji ve genetik alanında gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan gelişmeler dolayısıyla bu alanda gelecekte ihtiyaç duyulacak, moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış kalifiye elamanların yetiştirilmesine katkı sağlanmış olacaktır.

Bölümümüz; beş profesör, iki doçent, altı doktor öğretim üyesi ve beş araştırma görevlisi ile  hizmet vermektedir. Bölüm bünyesinde öğretim üyeleri tarafından moleküler biyoloji, genetik, mikrobiyoloji, gen mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında araştırma projeleri yürütülmektedir.

 Lisans programının ilk yılında, öğrencilere bilimsel altyapı sağlamak amacıyla, ortak zorunlu derslerin yanı sıra biyoloji, matematik, fizik, kimya gibi temel dersler uygulamalı olarak sağlanmaktadır. Diğer yıllarda ise, moleküler biyoloji teknikleri, biyokimya, moleküler genetik, mikrobiyoloji,  hücre biyolojisi, genetik, kök hücre biyolojisi, kanser biyolojisi, insan genetiği ve kalıtsal hastalıklar, gen mühendisliği, bitki ve hayvan doku kültürü gibi zorunlu derslerle birlikte kromozom biyolojisi, biyoetik ve biyogüvenlik, adli ve klinik genetik, biyonanoteknoloji, biyoinformatik, gibi seçmeli dersler de sunulmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik programından mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu derslere ek olarak sekiz seçmeli ders ve toplam 139 krediyi ayrıca stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını;  biyoteknoloji merkezleri, genetik tanı laboratuvarları, biyomühendislik ve biyoteknoloji sanayi dallarında ve çeşitli üniversitelerin hastane laboratuvarlarında, nanobiyoteknoloji sahalarında yapılması mümkündür. Bununla birlikte, ERASMUS Programı çerçevesinde Avrupa üniversitelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile öğrenci değişimi programına devam edilmektedir.

 Günümüzde Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları tıp, ilaç, gıda, tarım, biyomedikal gibi sektörlerden adli bilimlere kadar çok geniş bir alana yayılmıştır. Dolayısıyla, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları tıbbi bilimler, adli bilimler, biyomedikal, ilaç ve gıda sanayinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında ve Üniversitelerin, Fen, Tıp, Ziraat, Eczacılık ve Veterinerlik Fakültelerinde, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında görev yapabilmektedirler.

 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında tıp, fen ve mühendislik bilimleri ve bilişim teknolojileri alanlarında faaliyet göstermekte olan birimlerle koordineli olarak işbirliğini sürdürmektedir. Bölümümüz, sözü edilen birimlerle ortak araştırma projeleri oluşturmaya devam ederek ilimiz, üniversitemiz ve ülkemizin bilimsel, endüstriyel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisansüstü programı ile araştırma laboratuvarlarımızda araştırma projelerinin yürütülmesi, yeni tekniklerin geliştirilmesi ve öğretilmesi, öğrencilere gelişen teknoloji ve gereksinimler doğrultusunda ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırılması, literatür tarama konusunda deneyim ile birlikte deney dizayn etme ve uygulama becerisi kazandırılması, öğrencilerin özgün araştırma projeleri gerçekleştirebilmeleri ve hızla gelişen alanlarda kendilerini sürekli yenilemeleri hedeflenen faaliyetler arasındadır.