Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Nilifer GÜRBÜZER
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta n.kurbuzer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim