İletişim Fakültesi

NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU

 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖRTLÜK (4) SİSTEMDEKİ NOTLARIN YÜZLÜK (100) NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIKLARI (ÇEVİRİM SKALASI) 
Üniversitemiz Senatosunun 06.12.2013 Tarih ve 7 sayılı oturumunda alınan 126 sayılı kararla kabul edilmiştir.