Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

GÜNEY-DOĞU (TÜRKİSTAN-UYGUR) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

PROFİL BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI
Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Posta nursan.aslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8161) 
Posta Adresi

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı,
  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2007
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili, 2010