Veteriner Fakültesi

OBS KULLANIMI VE DANIŞMANLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Fakültemiz Öğretim Üyelerine 19 Eylül 2019 tarihinde, saat:14.00'te, Seminer Salonunda "Öğrenci Danışmanlığı ve OBS Kullanımı Bilgilendirme Toplantısı" yapılmıştır.