İlahiyat Fakültesi

Öğrenci Kulüpleri

ÖĞRENCİ KONSEYİ

 
 
  
                          ÖĞRENCİ KONSEY BAŞKANI

                             HIZIR HACIKELEŞOĞLU
         ÖĞRENCİ KONSEY BAŞKAN YARDIMCISI

                              MUSTAFA BAKİ