Atatürk Üniversitesi

ÖĞRENCİ KONSEYİ

Atatürk Üniversitesi’nde 100’ü aşkın öğrenci kulübü bulunmaktadır. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılmasıyla birlikte, akademik eğitime yarar sağlayıcı mesleki uğraşlara da ağırlık veren kulüpler, öğrencilerin dinlenme, eğlenme ve sosyal katılımda bulunma alışkanlıklarına yön veren çalışmalarla da dikkat çekmektedirler.

Öğrencilerin sorunları ile çeşitli konulardaki görüş ve düşüncelerini başta Rektörlük Makamı olmak üzere, üniversitemizin ilgili birimlerine iletmekle görevli olan Öğrenci Konseyi, Üniversite Senato toplantılarında başkan veya yardımcısı tarafından temsil edilmektedir. Üniversiteler arası etkinliklerde öğrencileri temsil eden Konsey, tüm öğrenciler arasında gerçekleştirilen bir seçimle yönetimini oluşturmaktadır.