Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Personel Daire Başkanlığı

Öğretim Üyesi İlan İptali - 06.11.2018

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'' gereğince 06.11.2018 tarih ve 30587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanımız ile 08.11.2018 tarih ve 30589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme ilanımız iptal edilmiştir.