Spor Bilimleri Fakültesi

OKUL HAKKINDA

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

1. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ`NİN KURULUŞU VE AMACI
Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 08.03.2015 gün ve 29289 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7308 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz, 1993-1994 Öğretim Yılında 62 öğrencisi ile eğitim-öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan devraldığı 1260 öğrenci ile eğitim-öğretimine başlamıştır.

         BESYO için 2002 şubat ayında yapımı tamamlanan binasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümleri ile faaliyetine devam etmektedir. Fakültemizde ayrıca Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerinde ikinci öğretim programları da bulunmaktadır. 

           Bu tarih itibariyle Fakültemiz bilim ve teknolojiyi takip edebilmek için modern ve teknolojik donanımları ve tesisleri kullanarak önemli araştırma ve eğitsel dokümanlar yayınlamayı; öğretim elemanı başına düşen yıllık yayın sayısını arttırmayı; her bir bölüm için çağdaş normlarda en uygun eğitim programını oluşturmayı; öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek için gerekli bilgi, davranış ve donanıma erişmeyi; topluma, meslek gruplarına, üniversiteye yararlı hizmetler sunmayı; alanımızı üniversitemizde, bölgemizde, ülkemizde ve uluslararası alanda tanıtmayı ve geliştirmeyi; öğretim elemanlarımıza, personelimize ve öğrencilerimize mesleki gelişme olanakları vermeyi; Avrupa Birliği standartlarında eğitim-öğretim hizmeti sunmayı; fakültemizin değerini ve saygınlığını yükseltecek elemanlar almak ve yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

 

MEVCUT ÜST YÖNETİM

 
Dekan Prof. Dr. N.Fazıl KİSHALI


 

 

Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Erdinç ŞIKTAR 
Dekan Yardımcısı Dr.Öğr. Ahmet ŞİRİNKAN


  

 
  Fakülte Sekreteri V. Mücahit DEMİR

 

1.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 
 1.2.1. Yönetim
 
Dekan
Prof. Dr. N.Fazıl KİSHALI
Dekan Yrd.
Doç.Dr.Erdinç ŞIKTAR
Dekan Yrd.
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ŞİRİNKAN
Fakülte Sekreteri
Mücahit DEMİR
 
1.2.2. Fakülte Kurulu Üyeleri
 


Başkan
Prof. Dr. N.Fazıl KİSHALI
Üye
Prof.Dr.Murat KALDIRIMCI
Üye
Prof.Dr.Yüksel ÖZDEMİR
Üye
Prof.Dr.Orhan ATEŞ
Üye
Doç.Dr.Erdinç ŞIKTAR
Üye
Doç.Dr.Tuğrulhan ŞAM
Üye
Doç.Dr.Elif ŞIKTAR
Üye
Doç.Dr.Orcan MIZRAK
Üye
Doç.Dr.Fatih KIYICI
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Sertaç ERCİŞ
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Yunus ÖZTAŞYONAR
Raportör
Mücahit DEMİR
 
1.2.3. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
 
Başkan
Prof. Dr. N.Fazıl KİSHALI
Üye
Prof.Dr.Murat KALDIRIMCI
Üye
Prof.Dr.Yüksel ÖZDEMİR
Üye
Prof.Dr.Orhan ATEŞ
Üye
Doç.Dr.Fatih KIYICI
Üye
Doç.Dr.Emre BELLİ
Üye
Dr.Öğr.Üyesi.Haluk SİVRİKAYA
Raportör
Mücahit DEMİR
 
1.2.4. Bölümler ve Başkanları
 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Doç.Dr.Elif ŞIKTAR
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Doç.Dr. Fatih KIYICI
Spor Yöneticiliği Bölümü
Doç.Dr.Orcan MIZRAK
Rekreasyon Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi. Sertaç ERCİŞ
 
1.2.5. Anabilim Dalları ve Başkanlıkları
 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı
Doç.Dr.Elif ŞIKTAR
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr.Orcan MIZRAK
Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı
Doç.Dr.Murat KALDIRIMCI
Haraket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı
Doç.Dr.Erdinç ŞIKTAR
2. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ`NİN AKADEMİK TEŞKİLAT YAPISI
Kuruluşundan bir süre sonra Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu oluşturulmasına ilişkin çalışmalarını tamamlayan Spor Bilimleri Fakültesi; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği örgün ve ikinci öğretim, Antrenörlük Eğitimi örgün ve ikinci öğretim ile Rekreasyon Bölümü örgün ve ikinci öğretim programları ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.  2008-2015 tarihleri arasındaki  akademik personel sayıları Tablo-1’de sunulmuştur.
 
Tablo-1 Spor Bilimleri Fatültesi Akademik Eleman Sayısının Yıllara Göre Değişimi
 
Yıl
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Dr.
Öğr. Gör.
Arş. Gör.
Okt.
Uzm.
2008 besyo
-
-
7
-
4
13
14
-
2009 besyo
-
-
6
2
4
13
14
-
2010 besyo
-
1
7
3
4
11
12
-
2011 besyo
-
1
7
3
4
11
12
-
2012 besyo
-
1
9
3
4
7
12
-
2013 besyo
-
2
13
1
4
5
11
1
2014 besyo
1
4
11
1
4
4
12
1
2015 SBF
-
5
11
-
2
5
 6
1
 
 
3. BİNALAR VE TESİSLER BAKIMINDAN GELİŞİM
 

Fakültemiz bir yandan; 2002 yılı itibariyle kendi binasına taşınan Yüksekokul’dan devraldığı akademik ve idari personelin daha rahat çalışabilmeleri ve modern teknolojinin sunduğu olanakları kullanarak enformasyona ulaşabilmeleri için gerekli bina ve teknik altyapı donanımı sağlanmış; diğer yandan da; öğrencilerin nitelikli bir eğitim almalarına yönelik ortamlar oluşturulmuştur. Modern derslikler, kütüphane ve konferans salonu bunlar arasındadır. Çağın gerektirdiği teknolojik donanımlı bilgisayar laboratuarında ise öğrenciler, alanlarıyla ilgili olarak günümüzün gerektirdiği bilişim sistemlerini kullanma becerisi edinmekte ve internet aracılığıyla enformasyon kaynaklarına ulaşabilmektedirler.

 

 

Resim-1; Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fatültesi Binası
 
 
YERİN ADI
KAÇ KİŞİLİK
M2
D-1
90
93
D-2
90
93
D-3
120
141
D-4
90
80
D-5
90
93
D-6
90
93
D-7
54
66
AMFİ
160183
 TOPLAM
730776 

Resim-2; Sınıflar


 

Resim-3; Sınıflar


Resim-4; Bilgisayar Laboratuarları


Resim-5; Bilgisayar Laboratuarı

           Sınıflar, Amfi ve Bilgisayar Laboratuarı bilgisayarlı ve kablosuz projeksiyon cihazları ile donanmıştır. Ayrıca görülen ihtiyaç üzerine yeni derslikler tefriş  edilmiştir.


Resim-6; Kütüphane

 

YERİN ADI
ADETİ
M2
BASKETBOL SALONU
2
569
GÜREŞ SALONU
1
213
HENTBOL SALONU
1
558
CİMNASTİK SALONU
1
558
KONDÜSYON SALONU
1
135
VOLEYBOL SALONU
1
558
MASAJ SALONU
1
35
STEP-AEROBİK / HALK OYUNLARI SALONU
1
109
TOPLAM
9
2735

   

Resim-7; Uluslararası Ölçülerde Futbol Sahası


Resim-8; Uluslararası Ölçülerde Spor Salonu


Resim-9; Cimnastik SalonuResim-10; Açık SahalarResim-11; Derslikler
 
 
 
4. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİN BÖLÜMLERİ VE ANABİLİM DALLARI
 
4.1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
·         Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı
·        
 
          Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün temel amacı, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde, çağdaş ve nitelikli Beden Eğitim Öğretmenleri yetiştirmektir. Bölümün temel hedefi az sayıda öğrenci alarak, bu öğrencilerin her yönden gelişimlerini sağlamaktır. Böylece erken yaşta ve geniş sayıda ulaştıkları çocuk ve genç nüfusa çok çeşitli alanlarda sporu sevdirerek, sporun hayatlarının bir parçası haline getirmeyi öğretmeleri sağlamaktadır. Bölüm dersleri, alanlarında kendilerini yetiştirmiş nitelikli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz devlet ve özel okullarda ki beden eğitimi ve spor öğretmeni ihtiyacına cevap vermektedir.
 
4.2. Spor Yöneticiliği Bölümü
·         Spor Yönetim Anabilim Dalı
 
          Spor Yöneticiliği Bölümü kapsamında, ağırlıklı olarak Kamu Yönetimi, spor yönetimi ve organizasyonu ile spor işletmeciliği alanlarında eğitim - öğretim verilmektedir. Kamu ve özel sektörün spora ilişkin yönetim kademeleri için kalifiye ve liyakat sahibi insan kaynağı sağlanmaktadır. 
 
4.3. Antrenörlük Eğitimi Bölümü
·         Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı
·         Spor Sağlık Anabilim Dalı
 
          Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli antrenörler yetiştirmektir. Son yıllarda spor alanında meydana gelen ilerlemeler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel hedefi, bilimsel temellerde yapılan antrenmanların ve spor faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını ve üst düzeyde sporcu (dünya ve olimpiyat şampiyonları) yetiştirilmesini sağlamaktır.
 
          4.4. Rekreasyon Bölümü
 
         Rekreasyon Bölümünün temel amacı, insanların yaşam kalitesinin yükselmesinde değişmeyen üç ana unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi çalışma, ikincisi uyuma sonuncusu da diğer temel gereksinimler olarak belirtilmiştir. Bu unsurlardan arda kalan zaman "boş zaman" olarak belirtilir. İnsan yaşamındaki boş zamanın, fiziki ve sosyo-ekonomik değerlendirilmesi bir rekreasyon aktivitesidir.
         Rekreasyon; günümüz insanının önemli bir sağlık riski sayılan "hareketsizliğin" spor ve açık alan etkinlikleri ile önlenmesi, her yaştaki insanın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkısı; aile, bölge ve ülke ekonomisine katkısı, turizm ve spor etkinlikleri ile ülkemizin tanıtımı ve ulusal gelir sağlama katkısı bakımından önemli bir yere sahiptir. Toplumların kültürel ve ahlaki gelişimi, büyük oranda serbest zaman kullanımı şekline bağlıdır.
        Rekreasyon bölümü egitim programının genel amacı; hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip, serbest zamanlarda rekreasyon programları hazırlayabilen, yaş gruplarına göre etkinlik programları planlayabilen "rekreasyon liderleri" yetiştirmektir.
         Rekreasyon Bölümü; rekreasyonel spor branşları, spor fizyolojisi, spor yönetimi, iletişim, motor öğrenme, motor beceri, turizm, kinesyoloji, sağlık için spor, spor psikolojisi ve program geliştirme konularını çalışan, sosyal ve sağlık bilimleri alanlarının interdisipliner bir alanıdır. Rekreasyon Bölümü 2009-2010 akademik yılında öğretime geçmiştir. Bölüm, yaratıcı ve kaliteli öğrenci yetiştirmek için rekreasyon programları ve serbest zaman aktiviteleri planlamayı amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri; işletme, ekonomi, iletişim ve turizm konularında yeterliliğe sahip biçimde eğitim görmektedir. Rekreasyon bölümü öğrencilere, teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır.
 
Rekreasyon Bölümü Mezunlarının Alacağı Ünvanlar, İstihdam Alanları:
Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler;
- Rekreasyon Yöneticisi ve Animatörlüğü Diploması
- Turizm alanında;
  * Su sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
  * Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü
 
 
 
 
5. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ`NİN HİZMETLERİ
 
 
5.1. Lisans Öğretimi
           Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 08.03.2015 gün ve 29289 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7308 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz, 1993-1994 Öğretim Yılında 62 öğrencisi ile eğitim-öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan devraldığı 1260  öğrenci ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
               Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği (örgün ve ikinci öğretim), Antrenörlük Eğitimi (örgün ve ikinci öğretim) ile Rekreasyon (örgün ve ikinci öğretim) Bölümleri ile 4 yılllık lisans eğitimi vermektedir
 
5.2. Lisansüstü Öğretim
          Fakültemiz bünyesinde lisansüstü eğitim Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanlığı olarak yürütülmektedir.  yüksek lisans eğitimine ek olarak doktora programının açılması konusunda da girişimler devam etmektedir. 
 
Tablo-3;  Spor Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans Öğrenci Sayısının Yıllara ve Bölümlere Göre Dağılımı
 
Yıllar
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
TOPLAM
2010–2011 besyo
4
4
2011–2012 besyo
5
5
2012–2013 besyo
5
5
2013–2014 besyo
5
5
2014–2015 SBF
5
5
 
 
 
 
            
            
 
 
 
5.3. Yayınlar
 
           Tablo 3’de Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen bilimsel yayınlar (kitap, makale, bildiri) ve bilimsel etkinlikler (konferans, kongre, seminer, panel)’den oluşan akademik çalışmaların yıllara göre dağılımı görülmektedir. 
 
Tablo-4; Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanlarınca Gerçekleştirilen Akademik Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı
 
Eğitim-Öğretim Dönemi
Bilimsel Yayınlar
 
Bilimsel Etkinlikler
 
TOPLAM
Kitap
Makale
Bildiri
Konferans
Kongre
Seminer
Panel
Ders
Kitabı
Diğer
Yurt İçi
 
Yurt Dışı
 
 
 
 
Yurt
İçi
 
 
 
Yurt Dışı
Türkçe
Yabancı Dilde
SCI,SSCI, Expanded
Diğer
2008–2009
 
-
8
-
1
-
2
2
-
-
5
1
19
2009–2010
2
-
9
-
4
-
2
3
-
-
2
1
23
2010–2011
-
-
10
-
3
-
1
3
-
-
3
-
20
2011–2012
-
-
9
-
2
-
1
4
-
-
5
-
21
2012–2013
-
-
10
-
3
-
4
2
-
-
6
-
25
2013–2014
-
-
6
-
4
-
3
1
-
-
4
-
18
2014–2015
-
-
16
-
1
-
2
-
-
1
3
2
25
GENEL TOPLAM
2
-
68
-
18
-
15
15
-
1
28
4
151
 
 
 
 

Beden Eğitimi  ve  Spor Bilimleri Dergisi

 

Yılda 4 kez yayınlanmaktadır.
 

 6. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİN  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ADINA ALDIĞI ÖDÜLLER
 
Yıl
Ödülün Adı
Ödül Sahibi
2000
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup İkinciliği
Basketbol Takımı – Dursun KATKAT
2000
Üniversitelerarası C Kategorisi Bayan Grup Üçüncülüğü
Basketbol Takımı - Kemal ÖZÖZLÜ
2000
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Üçüncülüğü
Futbol Takımı – Erdinç ŞIKTAR
2000
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup İkinciliği
Voleybol Takımı – Haktan SİVRİKAYA
2000
Üniversitelerarası C Kategorisi Bayan Grup İkinciliği
Voleybol Takımı – Ahmet ŞİRİNKAN
2000
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Birinciliği
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2000
Üniversitelerarası B Kategorisi Bayan Grup Üçüncülüğü
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2000
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (İkincilik)
Erkek Kayak Takımı – Orcan MIZRAK
2000
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (Birincilik)
Bayan Kayak Takımı – Orcan MIZRAK
2000
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (İkincilik)
Güreş Takımı – Necip Fazıl KİSHALI
2001
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup İkinciliği
Basketbol Takımı – Dursun KATKAT
2001
Üniversitelerarası C Kategorisi Bayan Grup Üçüncülüğü
Basketbol Takımı - Kemal ÖZÖZLÜ
2001
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup İkinciliği
Futbol Takımı – Erdinç ŞIKTAR
2001
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Üçüncülüğü
Voleybol Takımı – Haktan SİVRİKAYA
2001
Üniversitelerarası C Kategorisi Bayan Grup Birinciliği
Voleybol Takımı – Haktan SİVRİKAYA
2001
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Birinciliği
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2001
Üniversitelerarası B Kategorisi Bayan Grup Üçüncülüğü
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2001
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (İkincilik)
Erkek Kayak Takımı – Orcan MIZRAK
2001
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (İkincilik)
Bayan Kayak Takımı – Orcan MIZRAK
2001
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (İkincilik)
Güreş Takımı – Necip Fazıl KİSHALI
2002
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Dördüncüsü
Basketbol Takımı – Kemal ÖZÖZLÜ
2002
Üniversitelerarası C Kategorisi Bayan Grup Üçüncülüğü
Basketbol Takımı - Kemal ÖZÖZLÜ
2002
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Üçüncülüğü
Futbol Takımı – Erdinç ŞIKTAR
2002
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Üçüncülüğü
Voleybol Takımı – Haktan SİVRİKAYA
2002
Üniversitelerarası B Kategorisi Bayan Grup Birinciliği
Voleybol Takımı – Haktan SİVRİKAYA
2002
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Birinciliği
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2002
Üniversitelerarası B Kategorisi Bayan Grup Üçüncülüğü
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2002
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (Birincilik)
Erkek Kayak Takımı – Davut BUDAK
2002
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (Üçüncülük)
Bayan Kayak Takımı – Davut BUDAK
2002
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (İkincilik)
Güreş Takımı – Necip Fazıl KİSHALI
2003
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Dördüncüsü
Basketbol Takımı – Hamit KAVURMACI
2003
Üniversitelerarası C Kategorisi Bayan Grup Üçüncülüğü
Basketbol Takımı - Hamit KAVURMACI
2003
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Üçüncülüğü
Futbol Takımı – Erdinç ŞIKTAR
2003
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Üçüncülüğü
Voleybol Takımı – Haktan SİVRİKAYA
2003
Üniversitelerarası B Kategorisi Bayan Grup Üçüncülüğü
Voleybol Takımı – Haktan SİVRİKAYA
2003
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Birinciliği
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2003
Üniversitelerarası B Kategorisi Bayan Grup Üçüncülüğü
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2003
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (Birincilik)
Erkek Kayak Takımı – Atakan ALAFTARGİL
2003
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (Üçüncülük)
Bayan Kayak Takımı – Atakan ALAFTARGİL
2003
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (İkincilik)
Güreş Takımı – Necip Fazıl KİSHALI
2004
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Üçüncülüğü
Basketbol Takımı – Hamit KAVURMACI
2004
Üniversitelerarası C Kategorisi Bayan Grup İkinciliği
Basketbol Takımı - Hamit KAVURMACI
2004
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup İkinciliği
Futbol Takımı – Erdinç ŞIKTAR
2004
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup   İkinciliği
Voleybol Takımı – Haktan SİVRİKAYA
2004
Üniversitelerarası B Kategorisi Bayan Grup Dördüncüsü
Voleybol Takımı – Haktan SİVRİKAYA
2004
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Birinciliği
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2004
Üniversitelerarası B Kategorisi Bayan Grup Üçüncülüğü
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2004
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (Birincilik)
Kayak Takımı – Tuğrulhan ŞAM
2004
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (Birincilik)
Kayak Takımı – Fatih KIYICI
2004
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (Birincilik)
Güreş Takımı – Necip Fazıl KİSHALI
2005
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup İkinciliği
Basketbol Takımı –  Dursun KATKAT
2005
Üniversitelerarası C Kategorisi Bayan Grup Birinciliği
Basketbol Takımı - Hamit KAVURMACI
2005
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup İkinciliği
Futbol Takımı – Erdinç ŞIKTAR
2005
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup İkinciliği
Voleybol Takımı – Haktan SİVRİKAYA
2005
Üniversitelerarası B Kategorisi Bayan Grup Dördüncüsü
Voleybol Takımı – Haktan SİVRİKAYA
2005
Üniversitelerarası A Kategorisi Erkek Grup Üçüncülüğü
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2005
Üniversitelerarası B Kategorisi Bayan Grup İkinciliği
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2005
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (Birincilik)
Kayak Takımı – Atakan ALAFTARGİL
2005
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (Üçüncülük)
Güreş Takımı – Necip Fazıl KİSHALI
2006
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Birinciliği
Basketbol Takımı – Dursun KATKAT
2006
Üniversitelerarası C Kategorisi Bayan Grup İkinciliği
Basketbol Takımı - Hamit KAVURMACI
2006
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Üçüncülüğü
Futbol Takımı – Erdinç ŞIKTAR
2006
Üniversitelerarası C Kategorisi Erkek Grup Birinciliği
Voleybol Takımı – Necip Fazıl KİSHALI
2006
Üniversitelerarası B Kategorisi Bayan Grup İkinciliği
Voleybol Takımı – Necip Fazıl KİSHALI
2006
Üniversitelerarası A Kategorisi Erkek Grup İkinciği
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2006
Üniversitelerarası B Kategorisi Bayan Grup İkinciliği
Hentbol Takımı – Ali ERZURUMLUOĞLU
2006
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (Birincilik)
Kayak Takımı – Atakan ALAFTARGİL
2006
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası (Üçüncülük)
Güreş Takımı – Necip Fazıl KİSHALI
 

             Öğretim Süresi:

 

            Fakültemizde eğitim - öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıl (4 yıl) olup, Lisans Eğitimi verilmektedir. Öğretim dili Türkçe`dir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde ikinci öğretim uygulanmamaktadır. Diğer üç bölümde de ikinci öğretim uygulanmaktadır.

 

             Öğrenci Kabul Şartları:

           Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan öğrenciler YGS(ÖSS) sonuçları belli olduktan sonra öğrenci seçme sınavı kılavuzunda belirlenen şartlar çerçevesinde başvuruda bulunabilirler. Sınav tarihleri her yıl Üniversite tarafından tespit edilir ve öğrenci adaylarına duyurulur.

         

           Seçme sınavları Fakülte bünyesinde yer alan dört bölümün programlarının özelliğine göre yapılır. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren kılavuz ve sınav yönetmeliği Fakülte tarafından hazırlanarak her yıl sınav öncesinde web sayfamızdan öğrenci adaylarına ilan edilir.