Yabancı Diller Yüksekokulu

Tanıtım

OKUL HAKKINDA

TARİHÇE

 

Atatürk Üniversitesi’nde, kuruluşundan günümüze kadar yabancı dil derslerinin de içinde bulunduğu zorunlu dersler ile ilgili ön lisans ve lisans düzeyindeki hizmetler çeşitli birimler tarafından verilmiştir. Bu hizmetler zorunlu dersler koordinatörlüğü ve 1992’de kurulan Dil Merkezi (DİLMER) tarafından yürütülmüştür. Yeni fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü birimlerinin açılması ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yabancı dil hazırlık sınıflarının oluşturulması gibi nedenlerle yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Atatürk Üniversitesi senatosunun Yabancı Diller Yüksekokulu kurma kararı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25 Mart 2005 tarih ve 005801 yazısıyla uygun görülmüş ve 3 Şubat 2006 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu karar 1 Mart 2006 tarih ve 26095 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılıyla birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu kendi modern donanımlı binasında hizmetine başlamıştır. 

 

AMAÇLAR:

 

               Yabancı Diller Yüksekokulu’nun amaçları: 

  • Atatürk Üniversitesi öğrencilerine ön lisans, lisans ve lisansüstü programların öngördüğü yabancı dilde temel dil eğitimi hizmeti vermek, 
  • Atatürk Üniversitesi fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinde kayıtlı öğrencilerine sürdürmekte oldukları akademik programlarında gereksinim duyulan yabancı dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve geliştirmek, 
  • Atatürk Üniversitesi fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinde kayıtlı öğrencilerine Yabancı Diller Yüksekokulu’nun teklifi ve senatonun onayı doğrultusunda İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça gibi dillerde seçmeli dil dersleri vermek, 
  • Üniversite bünyesinde paket program uygulayan ilgili fakülte ve yüksekokullarındaki yabancı dil derslerini yürütmek, 
  • Yabancı dil düzeyi ve becerisini ölçmeye yönelik ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık kursları ve sertifika programları düzenleyip yürütmek, 
  • Lisans düzeyinde Mütercim Tercümanlık Bölümü eğitim ve öğretim programını yürütmektir.
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi