Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Okutulan dersler nelerdir?

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde, işletme ve bilgisayar disiplinlerinin alt yapısını oluşturan ve bu iki disiplinle ilişkili dersler okutulur. Bölümde okutulan dersler üç grupta toplanabilir. Bu gruplardan “Bilişim Dersleri” grubunda programlama teknikleri, bilişim teknolojisi, veri tabanı yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, işletim sistemleri, veri iletişimi, bilgisayar ağları gibi dersler bulunur. “İşletme Dersleri” grubunda ekonomi, işletme, yöneticilik, muhasebe,pazarlama, finans, hukuk dersleri yer almaktadır. “Niteliksel Dersler” grubunda ise matematik, istatistik, yöneylem araştırması, lojistik karar destek sistemleri gibi dersler okutulmaktadır. Mezunlar, çalıştıkları kuruluşun bilişim ihtiyaçlarını saptayabilecek, hedeflerini belirleyerek bu doğrultuda kısa ve uzun vadeli planlar oluşturacak, bilişimin alt yapısını planlayacak, gerekli donanım, yazılım ve personeli belirleyecek teoriye ve pratiğe sahip olabilecekleri bir eğitim alırlar.