Çevre Mühendisliği

Eğitim

ÖNCELİKLİ ALANLAR

1-Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi

2-Membran Prosesler

3-Mikro ve Nano Kirleticilerin Arıtılması

4-İklim Değişikliği ve Muhtemel Çevresel Etkileri

5-Sürdürülebilir Atık Yönetimi: Atıkların Geri Dönüşümü ve Kazanımı, Sıfır Atık Yaklaşımı

6-Arıtma Çamurlarının Yönetimi

7-Atıksuların İleri Arıtımı ve Yeniden Kullanımı

8-Taşınabilir Acil Durum Arıtma Sistemleri

9-Atıklardan Enerji Eldesi

10-Karbon ve Su Ayak İzlerinin Belirlenmesi

11-Afetler ve Çevresel Etkilerin Yönetimi

12-Hava Kirlenmesi ve Kontrolü

13-Sürdürülebilir Kentsel Su ve Atık Yönetimi

14-Çevresel Sistemlerin Modellenmesi

15-Yapay Zekalı Arıtma Sistemleri

16-Çevre Kirliliği Kontrolünde Yenilenebilir Enerji Sistemleri

17-Su ve ve Atıksu Arıtımında Nanoteknolojik Malzemeler