Veteriner Fakültesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

ORGANİK HAYVANCILIK EĞİTİM PROGRAMI

 Fakültemiz Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Yörük, Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Derneği’nin 18.01.2020 tarihinde düzenlemiş olduğu “Organik Hayvancılık Eğitim Programı” kapsamında Erzurum, Kars, Muş ve Bingöl’den gelen serbest tarım danışmanlarına eğitim vererek ülke hayvancılığının sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlamıştır.