Çevre Düzenleme Birimi

ORMAN BAKIM VE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

FİDAN ÇEŞİTLERİNİN TEMİNİ, ÇUKURU AÇILMASI (30X40CM) (50X60CM) (80X100CM) VE DİKİMİ (AD)

A) AĞAÇ DİKİMİ

1 – Açılan dikim çukurlarının tabanı 10 – 15 cm derinliğinde gevşetilecektir.

2 – Dikim çukurları için, % 50 toprak, % 20 dere mili , % 20 yanmış koyun gübresi, % 10 torftan oluşan 4’lü karışım hazırlanacak, 1x1x1 çukura 0.9 m3, 60x80 çukura 0.2 m3 olmak üzere bu karışım konulacaktır.

3 – Fidanın kök boğazı zeminden 3-4 cm aşağıda olacak şekilde çukurun tabanına 4’lü karışım konup ayakla sıkıştırılacak, ağaç çukurunun ortasına dik olarak konacaktır.

Önceden hazırlanmış 1x1x1 m çukurlar için 0,05 x 0,05 x 2,5 m ebadında 2’li(iki) , 60x80 cm çukurlar için 0,05 x 0,05 x 2 m ebadında 1’li(bir) kazık ağaç gövdesinde 20 cm uzaklıkta 25 cm derinliğinde alt toprağa çakılacaktır.

Çukurda kalan boşluklar 20 cm de bir ayakla sıkıştırılarak 4’lü karışımla dikim tamamlanacaktır. 200 cm uzunluğundaki bağlama kolonu ile ağaç sabitlenecek şekilde kazıklara bağlanacaktır.

4 – Toprak yüzeyinden 5 cm dışarıda kalacak ve kök çevresini saracak şekilde 5 cm çapında 1x1x1 m çukurlar için 150 cm, 60x80 çukurlar için 120 cm uzunluğunda drenflex boru fidan dikimi sırasında yerleştirilecektir.

5 – Fidan dikiminden hemen sonra 15.15.15 NPK katı gübre fidan çanağına, can suyu ile ağaca verilecektir.

B) ÇALI DİKİMİ

1 – Süs çalısı çukurları fidanın boyutlarına tepe ve kök çapına göre açılacaktır.

2 – Her çukur başına % 50 toprak, % 20 dere mili, % 20 yanmış koyun gübresi, % 10 torf’ ‘dan oluşan 4’lü karışım getirilecektir.

3 – Çalı dikimi 4’lü karışımla kök boğazı toprak seviyesinde olacak şekilde ayakla sıkıştırılarak yapılacaktır.
4 – Dikim yapıldıktan sonra 10 litre su alacak

yanan ağaçların bakımı

çam ağaçlarının bakımı ve temizliği