Veteriner Fakültesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

OTOVAKS AŞI GELİŞTİRME PROJESİ BAŞLADI (HYP/2018/225)

Ülkemiz hayvancılığında öncelikli alanlar içinde yer alan çiftlik hayvanlarında hastalık yapıcı etkenler ve bunların lokal suşlarına karşı aşıların geliştirilmesi amacıyla planlanan proje, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile başladı. Proje kapsamında malzeme ve ekipman temini ile birlikte öncelikli olarak buzağı ishal etkenlerine karşı otovaksin geliştirme çalışmaları hedeflenmektedir. Aşı yanında, hiperimmun serum, tanı kiti ve biyo-belirteçler gibi  ülkemizin dışa bağımlılık payının fazla olduğu biyolojik ürünlerin de geliştirilebileceği bu alt yapı ile sürdürülebilir hayvancılık ve bu alanda kalkınmaya katkı sunulacaktır.