Ziraat Fakültesi

AKADEMİSYEN ÇİFTÇİ BULUŞMASI PROGRAMI KAPSAMINDA PASİNLER İLÇESİ ÇİFTÇİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Güz Yarıyılı Derslerinin Sona Ermesiyle  Birlikte Ziraat Fakültesi Sahaya İndi…

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi kuruluş amacına uygun olarak ve 3. Nesil üniversite misyonu kapsamında doğal uygulama sahası olan kırsala inerek topluma katkı sağlama çabası içine girdi.

Güz dönemi derslerinin sona ermesiyle birlikte, fakülte bünyesindeki her bölümden birer öğretim üyesinden oluşan toplam 10 kişilik akademisyen ekipleilki 28 Aralık 2017 tarihinde Aziziye İlçesinde “Üniversite Çiftçi Elele” sloganıyla düzenlenen toplantıların ikincisi 9 Ocak 2018 tarihinde Pasinler İlçesinde gerçekleştirilmiştir.

Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde karşılaştıkları teknik sorunlara çözüm bulmak amacıyla, Pasinler İlçesi Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÇELİK ile birlikte fakülte öğretim üyeleri, İlçe Kaymakamı Harun Ersin POLAT, Ziraat Odası Başkanı Hayrullah KORUCU, köy ve mahalle muhtarları ile çiftçiler katılmışlardır.

Açılış konuşmasının ardından söz alan çiftçiler, tarımsal üretim faaliyetlerinde karşılaştıkları çeşitli sorunları dile getirmişlerdir. Toplantıda, konu uzmanı öğretim üyeleri tarafından yörede en çok yetiştirilen ürünlerden patates ve ayçiçeğinin ekimi, bakımı, hasadı ve pazarlaması ile ilgili yaşanan sorunların detaylı bir şekilde tartışılmasıyla birlikte, bölge koşullarında sarımsak gibi bitkilerin ekiminin önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, toprak işleme, toprak analizi, gübre kullanımı, yem bitkileri yetiştiriciliği, tarım alet ve makinalarının kullanımı, sulama suyu kullanımı ve yetersizliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, hayvan barınakları ve tarımsal desteklemeler konusunda da bilgilendirilmeler yapılmıştır.

Toplantının sonunda çiftçilere, karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmak için fakülte web sayfasında bir link ile yeni erişime açılan Ziraat Fakültesi Tarım  Portalı’ndan yararlanabilecekleri gibi, diledikleri zaman kendilerine verilen iletişim bilgileri ile fakülteyi telefonla arayarak, ya da bizzat uğrayarak yardım alabilecekleri iletilmiştir.

Paylaş Paylaş Paylaş