Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Atatürk Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi, Erzurum

PEYZAJ MİMARLIĞI

Tasarım ve Planlama

PEYZAJ MİMARLIĞI

Tasarım ve Planlama 2

PEYZAJ MİMARLIĞI

Seminer

PEYZAJ MİMARLIĞI

Teknik Gezi

Tarihçe

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1990 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup ilk bölüm başkanlığını Prof. Dr. Kamuran Güçlü yapmış, takiben Prof. Dr. M. Ilgar Kırzıoğlu, Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Prof. Dr. Sevgi Yılmaz bölüm başkanlığı görevinde bulunmuşlardır. Prof. Dr. Serkan Özer bölüm başkanlığı görevini devam ettirmektedir. Eğitim hayatına 20 öğrenci ile başlayan bölüm, 1991 yılında ilk öğrencilerini almış, ilk mezunlarını ise 1995 yılında vermiştir. 1998 yılında öğrenci kontenjanı 30’a, 2006 yılında ise 40 çıkartılmıştır. 2015 yılına kadar 20 dönem mezun veren bölümümüz bu süre içerisinde 500`ü aşkın peyzaj mimarını mesleğe kazandırmıştır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin 2010 yılında kurulmasının ardından Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2011 yılı içerisinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne aktarılmıştır. 5 Profesör, 5 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi`nin görev yaptığı bölüm, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde de eğitim vermektedir.

Misyon ve Vizyon

VİZYON Peyzaj mimarlığı meslek disiplini içerisinde teorik ve pratik ilmi ve teknik bilgisi, kültürü, yetenekleri ve iş disiplini ile söz sahibi olan, mesleklerini hayat felsefesi olarak benimsemiş, yenilikçi, gelişime açık peyzaj mimarlarını yetiştirip kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak ülkesel gelişime katkı sağlamayı vizyon edinmiştir. MİSYON Peyzaj Mimarlığı Bölümü, profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlilerinden kurulu geniş ve tecrübeli akademik kadrosu ile öğrencilerin gelişim, eğitim ve öğretiminde gerekli olan bilimsel ve kültürel ortamı sağlamayı; öğrencilere mimari, sanat, mühendislik, çevre ve doğa bilgisi, algılama, yorumlama, analiz, sentez, karar verme, uygulama, teknoloji ve bilgiye ulaşma gibi konularda eğitilmelerini ve yetenek kazandırılmasını; mesleğinin gereklerini yerine getiren, araştıran kendini geliştiren, yenilikçi, pratik, çözüm üretebilen, insani ilişkileri güçlü, kendini ifade edebilen bireyleri ülke ve dünyaya faydalı olabilecek bireyler ve peyzaj mimarları olarak yetiştirmeyi misyon edinmiştir.