Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Vizyon ve Misyon

VİZYON Peyzaj mimarlığı meslek disiplini içerisinde teorik ve pratik ilmi ve teknik bilgisi, kültürü, yetenekleri ve iş disiplini ile söz sahibi olan, mesleklerini hayat felsefesi olarak benimsemiş, yenilikçi, gelişime açık peyzaj mimarlarını yetiştirip kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak ülkesel gelişime katkı sağlamayı vizyon edinmiştir. MİSYON Peyzaj Mimarlığı Bölümü, profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlilerinden kurulu geniş ve tecrübeli akademik kadrosu ile öğrencilerin gelişim, eğitim ve öğretiminde gerekli olan bilimsel ve kültürel ortamı sağlamayı; öğrencilere mimari, sanat, mühendislik, çevre ve doğa bilgisi, algılama, yorumlama, analiz, sentez, karar verme, uygulama, teknoloji ve bilgiye ulaşma gibi konularda eğitilmelerini ve yetenek kazandırılmasını; mesleğinin gereklerini yerine getiren, araştıran kendini geliştiren, yenilikçi, pratik, çözüm üretebilen, insani ilişkileri güçlü, kendini ifade edebilen bireyleri ülke ve dünyaya faydalı olabilecek bireyler ve peyzaj mimarları olarak yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR