İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

PROF. DR. AHMET AKBULUT


"Sosyal Problemler ve Din" adlı BAP Projesi kapsamında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Ahmet AKBULUT, 01 Nisan 2011 Cuma günü saat 14.00’da “Dini Düşüncenin Oluşumu ve Sahabe Devri Olayları” adlı konferans verdi.

DKAB bölümünün proje kapsamında organize ettiği konferansların ikincisi de geride bırakıldı. SAHABE DÖNEMİ SİYASİ ANLAYIŞLARIN DİNE ETKİSİ” adlı konferansa konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü öğretim üyesi sayın Prof. Dr. Ahmet AKBULUT katıldı. Konuyu ders formatında işleyen AKBULUT, dinin doğuştan insanda var olan bir olgu olduğunu ,bu güne kadar hiçbir toplumun dinsiz olmadığını ayrıca dinin ; kendisini dinsiz sayanları bile ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi.

İnsanların “Elest Bezmi’nde “ Allah ‘a söz verdiğini bu yüzden de insanların bu sözü yerine getirmekle sorumlu olduğunu bildirdi. İman konusuna da değinen AKBULUT onun özel olduğunu ve ölçmenin mümkün olmadığını belirtti. Bu bağlamda dinin ve hesaba çekilmenin bireyselliğine dikkat çekti.

Siyasetin insanların toplum halinde yaşamalarından doğan bir olgu olduğunu belirtti. Siyasi iddiaların temelinde terörün olduğunu söyleyen AKBULUT Aristo’dan da alıntı yaparak : “Kavgayı ortadan kaldırmak için, kavganın konusunu ortadan kaldırmak gerekir “ dedi.

Vahiyden ve Hz. Peygamber’in devlet başkanlığından bahseden AKBULUT” Peygamber’in yönetme gibi derdi yoktur, O’nun hedefi tebliğdir.” dedi. Son olarak konferanstaki dinleyicilerin sorularına cevap veren AKBULUT ’a bölüm başkanı Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ teşekkür ederken öğrencilerde çiçeği takdim ettiler. Konferansın akabinde salonda bir müddet daha kalan AKBULUT bazı öğrencilerin bireysel sorularını cevaplayıp, kitaplarını imzaladı.


 
 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü “Cuma Konferansları” Projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Sahabe dönemi siyasi anlayışların dine etkisi’ konulu konferans sonrası İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. M. Zeki İŞCAN’la kısa bir röportaj yaptık:

Sizce içerik ve organizasyon açısından baktığımızda etkinliğimiz nasıldı?

Teşekkür ederim. Sizlerin, bölümünüzün, öğrencilerinizin böyle bir çabası gerçekten taktire şayandır. Değişik branşlarda ki ilahiyatçı hocalarımızın buraya gelerek kendi anabilim dalları hakkında vardıkları sonuçları bizlerle paylaşmaları elbette gayet güzel bir hadisedir, hem hocalarımız için hem de bizim için. Sosyolojide atölye çalışması denen bir olgu vardır ona benzetebiliriz bu çalışmaları. Hem hocalar hem öğrenciler aynı salonda görüşlerini karşılıklı olarak birbirlerine ifade ediyorlar. Fikir alışverişi içerisinde bulunuyorlar. Böylece fikirlerin gelişmesi sağlanmış oluyor. Samimiyetle başta bölüm başkanı Nurullah bey olmak üzere hepinize teşekkür ederiz.

Bugünkü konferansımızda hocamız, daha çok ilk dönem olayları üzerinde durdu. Hocamızın ana fikri şu: Temel olan problemlerimizin kaynağı konusunda bir şeyler söylemek istiyorsak ilk döneme dönmemiz gerekiyor ki bu aslında batıda da Rönesans ve reform hareketlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi olan ilk kaynaklara dönülmesi. Batı eğer rönesansı gerçekleştirmişse bunun saç ayaklarından bir tanesi ilk dönem ve kaynaklar üzerinde yoğunlaşmış olmasıdır. Bu yüzden hocanın bu gayretini taktire şayan bir gayret olarak değerlendirmek mümkündür. Bir başka husus şu; bizim tarih içerisinde fikirlerimiz geliştikçe, zihnimiz bir şablon kazanıyor. Bunun yanında dogmatik özellikler de kazanır. Bazen bu şablonlar fikrin gelişmesi önünde engel teşkil edebilir. İnsanların çıkıp, bu şablonların kaynağına bakması lazımdır. Fikirlerimizi yenileyebilmemiz ve bu şablonların esaretinden kurtulmamız için kaynaklara yeniden dönmemiz lazım. Hocanın yaptığı da budur. Yeniden ilk kaynaklara dönmek suretiyle kafamızda ki şablonları bir ölçüde sarsmaktır. Bu sarsma olmadan; taşları yerinden oynatmadan bu fikirler maalesef gelişmemektedir. İlk dönem olaylarında gördüğümüz, hocanın güzel tespitlerinden bir tanesi de siyasi meselelerin dine çok erken bulaşmış olmasıdır. İslam düşünce tarihleri açısından; gerçekten de din yorumlarına siyasetin erkenden bulaşmasının sonucu feci olmuştur. Çünkü siyaset kendisini kelamda, dinde, teolojide ifade etme imkanı bulmuştur. Adeta siyaset dini esir almıştır. Bu konuda hocanın birebir olaylar üzerinden giderek Beni Saide Sakifesi, Hz. Ömer’in şuarası, Kırtas hadisesi gibi olaylarla bunu örneklendirmesi bilimsel zihniyetin gelişmesi açısından ve öğrencilerimiz açısından da çok büyük önem teşkil etmektedir.

-Kırılma dönemi Hz. Ebubekir’le başlamıştır diyebilir miyiz?

Evet bu açıdan farklı fikirlerimiz olabilir. Yani siz kırılma dönemini başka bir yerden de başlatabilirsiniz mesela hoca bile Hz. Ebubekir; Beni Saide Sakifesi’nin bir kırılma noktası olduğunu mevki anlamda söylemiş olmasına rağmen, doktora eserinde Hz. Ebubekir’in halife olarak seçilmesinin Müslümanlar için faydalı olduğunu söylemiştir. Sahabe döneminde yaşanan din anlayışı tarihsel bir din anlayışıdır. Bunu kurumsallaştırmamak, Kur’an yerine koymamak gerekmektedir. Galiba bu konferansın en kısa özeti olur.

-Konferansımıza katılımınız ve güzel düşünceleriniz için teşekkür ediyoruz.
 
 
 
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

Mustafa DİKMEN / İlahiyat-1

Elimden geldiğince konferanslara katılırım. Konu benim bölümümle ilgili olmasına rağmen burada yapılması düşüncenin burada daha özgür olduğunu gösteriyor. Ancak bayanların tutumu olumsuz buldum. Konferans genel birikimlerin sorgulanmasının zaruri olduğuna işaret etti.


Ebru KALIN/ Halkla İlişkiler-2

Konferansı beğendim ve zamanım oldukça katılabilirim. Konferanstan dinin siyaset aracı olarak kullanıldığı, yorumlamanın dinde önemli sonucunu çıkardım.


Elif ÇELİK/ DKAB-1

Konferansı; akademik, kaliteli ve güzel buldum. Aynı zamanda çalışıyorum, bugün izin aldım. Uygun zamanım olursa her zaman gelmek isterim.


Hüseyin ÇAĞUN/ DKAB-1/A

Konuşmacının konuyu dikkat çekici hale getirmedi ama genel olarak iyiydi. Konferansta; genellikle siyasetle ilgili konuları içerdiğini ve siyasetin dinle karıştırmalarını gözlemledim.


Çınar YALÇIN/ DKAB-1/Gece

Konferansçının düşüncelerini beğendim, bana uygundu, herkese hitap ediyor. Gerçekçi ve doyurucu. Ben Aleviyim, buna bağlı olarak herkesin bir olduğunu söylüyor. Diğer konularda kendi düşüncesini söyledi. 

 A) Fotoğraf çekimi:
1. Müberra ÇELİK
2. İbrahim Halil ŞAHİN
3. Elif Hilal ŞİMŞEK

B) Haberin hazırlanması:
1. Mümine KİLİT
2. Hümeyra ATALAY

C) Haberin bilgisayar tasarımı:
1. Ziynet CILIZ
2. Hümeyra ATALAY
3. Nezaket ARSOY

D) Haberin panodaki tasarımı:
1. Elif BAŞARAN
2. Şahide SÜLÜN
3. Sümeyra KELEŞOĞLU

E) Katılımcılarla röportaj:
1. Ziynet CILIZ
2. Betül DEĞİRMENÇAY
3. Şahide SÜLÜN

F) Etkinliklerin raporlaştırılması:
1. Elif Hilal ŞİMŞEK