Arkeoloji

PROF. DR. CEVAT BAŞARAN’A 60 YAŞ ARMAĞANI KİTABI TAKDİM EDİLDİ

Fakültemiz Arkeloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cevat BAŞARAN’ın 60. yaş ve meslekte geçirdiği yaklaşık 40 yıllık akademik hayatı onuruna çıkartılan “Cevat  Başaran’a 60 Yaş Armağanı -  Essays for  Cevat Başaran’s 60th Birthday Ocasion”  adlı kitabın takdimi töreni 11.06.2019 tarihinde gerçekleştirildi. Ülkemiz bünyesindeki farklı üniversitelerden yaklaşık 50 akademisyen ve çeşitli kurumlardan uzman arkeologların katkılarıyla oluşturulan 940 sayfalık kitap genel anlamda Anadolu Arkeolojisi odaklı, İngilizce ve Türkçe 50 makaleyi içerisinde barındırmaktadır. Bilgin Kültür Sanat Yayınları bünyesinde uluslararası nitelikte basılan kitabın editörlüğünü ise Prof. Dr. Cevat BAŞARAN’ın öğrencileri olan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vedat KELEŞ, Atatürk Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan KASAPOĞLU, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi H. Ertuğ ERGÜRER, Karabük Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ersin ÇELİKBAŞ ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Arş. Gör. Alper YILMAZ üstlenmiştir.

Paylaş Paylaş Paylaş