BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Coğrafya

Prof. Dr. Saliha KODAY ve Prof. Dr. Zeki KODAY Balkanlarda Düzenlenen Uluslararası Sempozyumlara Katıldılar

Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Saliha KODAY ve Prof. Dr. Zeki KODAY 8 Eylül 2017 tarihinde Köstence/ ROMANYA’DA düzenlenen “Yöntembilim Çalıştayına” ve Komrat-Gagavuzya / MOLDOVA’da 11-12 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen “15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi”ne katılmışlardır.