Atatürk Üniversitesi

PROF. DR. SEZAİ ERCİŞLİ, ENDONEZYA’DA DÜZENLENEN “ULUSLAR ARASI BİYOTEKNOLOJİ VE GIDA BİLİMİ KONGRESİ”NE BAŞKANLIK YAPTI

 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Ercişli, 1-3 Nisan 2011 tarihleri arasında Endonezya’nın Bali adasında düzenlenen 2. Uluslar arası Biyoteknoloji ve Gıda Bilimi Kongresi’nde Kongre Başkanı olarak görev yaptı.
 
Ercişli, kongrenin açılış konuşması yanı sıra ‘Kültür ve Yabani Meyve Türlerinin Biyoteknolojik ve Gıda Özellikleri‘ konusunu, kongrenin açılış bildirisi olarak da sundu.   
 
Ercişli, otuzu aşkın ülkeden çok sayıda akademisyenin katıldığı toplantıya Biyoteknoloji ve Gıda Bilimi konularında çalışan araştırmacıların çok değerli bildiriler sunduklarını ifade etti.
 
Prof. Dr. Ercişli, başkanlığını yaptığı kongrenin açılış bildirisinde ise, yabani meyve türlerinin kültür meyvelerine göre -özellikle içerdikleri sekonder metabolitler bakımından- biyoteknolojide daha fazla kullanım alanına sahip olduklarını anlattı.
 
Ercişli, konuşmasında, türler arası ve tür içi biyolojik çeşitliliğin yabanilerde daha fazla bulunduğunu, bitki ıslahı çalışmaları sonucu elde edilen kültür çeşitlerinde ise varyasyonun oldukça sınırlı olduğunu, yabani meyve türlerinde özellikle genomda mutasyonla korunmuş bölgelere sıklıkla rastlandığını detaylı örneklerle anlattı.
 
Ercişli, konuşmasında, ayrıca, yabani meyveler ile kültür meyveleri, meyve ve gıda özellikleri yanında, abiyotik ve biyotik şartlara karşı reaksiyonları yönünden de konuyu ele aldı. Ercişli, ayrıca, yabani ve kültür meyvelerinin olası iklim değişikliklerinde nasıl rol oynayacakları konusundaki görüşlerini de katılımcılarla paylaştı.
 
BASIN DANIŞMANLIĞI