Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Fars Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY’dan Yeni Kitap

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY’ın yeni kitabı “Ulu Ârif Çelebi’nin Farsça Divanı ve  Türkçe Çevirisi” yayımlandı.

Anadolu Selçukluları döneminde yaşamış, yaklaşık yedi asır bu bölgede ve dünyada büyük etki bırakmış Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ailesinin bir ferdi olan Sultan Veled’in oğlu Ulu Ârif Çelebi, Mevlevî şeyhi olması yanında çok yönlü bir şahsiyet olup Farsça şiirler de kaleme almıştır.

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY; bu çalışmada, Ulu Ârif Çelebi’nin hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgi verdikten sonra Farsça Divanı’nın tenkitli metnine ve Türkçe Çevirisine yer vermiştir. DEĞİRMENÇAY’ın okuyucuların hizmetine sunduğu bu önemli çalışması Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.