Kimya Mühendisliği

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Atatürk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü lisans programı mezunları;

1. Kimya mühendisliğinin ilgi alanına giren üretim proseslerinde, tasarımdan pazarlamaya kadar her aşamada görev alabilirler.

2. Kimya mühendisliğinin yanı sıra işletme, malzeme, gıda, çevre mühendisliği ve benzeri disiplinlerde lisansüstü çalışmalarını sürdürebileceklerdir.