Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Bölüm Hakkında

PROGRAM HAKKINDA

Programın Tanıtımı Gıda Teknolojisi alanında nitelikli , araştırmacı ve yenilikleri takip edebilen kalifiye elemanlar yetiştirmektir.

Gıda endüstrisindeki kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm gıda güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetkinlikte “gıda teknikeri” yetiştirmek programın amacıdır.  

İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Eğitimi alabilirler.

Programın Amacı Gıda maddelerinin sağlıklı üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayabilen, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilen, yorumlayabilen, gıda sektörü ile ilgili kanun ve yönetmelikleri takip edebilen nitelikli kişiler yetiştirmektir.