Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

PROGRAM HAKKINDA BİLGİ

Bilişim  sektöründeki  hızlı  gelişmelere  paralel  olarak  iş  hayatında  ve  güncel  yaşamda  bilgisayar teknolojisi kullanımı hızla artmıştır. Bilgisayar teknolojisi ve programlama; bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması (PC, ağ ortamı ve internet için), donanım, bakım, onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili alandır