Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Öğrenciler

PROGRAM MÜFREDATI

Ders Programı
 
İŞLETME PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
1. YIL
I. Yarıyıl     

Dersin Adı
Z/S
Haftalık Ders Saati
Toplam Kredi
Toplam
Teori
Uygulama
Türk Dili -I
Z
2
2
0
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -I
Z
2
2
0
2
Beden Eğitimi -I
S
1*
0
1
0
Güzel Sanatlar -I
S
1*
0
1
0
Yabancı Dil -I
Z
4
4
0
4
Z
4
3
1
4
Bilgisayara Giriş
Z
2
1
1
2
Genel İşletme
Z
4
3
1
4
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Z
2
1
1
2
İktisada Giriş
Z
2
2
0
2
Matematik
Z
3
2
1
3
Genel Hukuk Bilgisi
Z
2
2
0
2
TOPLAM
 
27
22
5
27

* Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.            
II. Yarıyıl

Dersin Adı
Z/S
Haftalık Ders Saati
Toplam Kredi
Toplam
Teori
Uygulama
Türk Dili –II
Z
2
2
0
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi –II
Z
2
2
0
2
Beden Eğitimi –II
S
1*
0
1
0
Güzel Sanatlar –II
S
1*
0
1
0
Yabancı Dil –II
Z
4
4
0
4
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Z
4
3
1
4
Z
4
3
1
4
İşletme Becerileri Grup Çalışması
Z
2
1
1
2
Makro İktisat      
Z
2
2
0
2
Ticari Matematik
Z
2
1
1
2
Ticaret Hukuku Bilgisi
Z
2
2
0
2
İstatistik
Z
2
1
1
2
TOPLAM
 
26
21
5
26

* Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.  
Z: Zorunlu Dersler
S: İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler
 
İŞLETME PROGRAMI - YÖNETİM DALI
2. YIL
III. Yarıyıl

Dersin Adı
Haftalık Ders Saati
Toplam Kredi
Toplam
Teori
Uygulama
Pazarlama İlkeleri
3
2
1
3
Yönetim ve Organizasyon
2
2
0
2
Finansal Yönetim
4
3
1
4
Bilgisayarlı Muhasebe
4
3
1
4
2
2
0
2
Yönlendirilmiş Çalışma -I
3
2
1
3
TOPLAM
18
14
4
18
Seçmeli Dersler
8
 
 
 
Mesleki Yabancı Dil -I  
4
2
2
3
Maliyet Muhasebesi
4
3
1
4
Halkla İlişkiler
4
3
1
4
Toplam Kalite Yönetimi
2
2
0
2
Kongre ve Fuar Organizasyonu
2
1
1
2
Kooperatifçilik
2
2
0
2
Diğer Seçmeli Dersler
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
26
 
 
 

 
IV. Yarıyıl

Dersin Adı
Haftalık Ders Saati
Toplam Kredi
Toplam
Teori
Uygulama
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
2
1
3
Üretim Yönetimi
4
3
1
4
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği
4
3
1
4
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4
3
1
4
Yönlendirilmiş Çalışma -II 
3
2
1
3
TOPLAM
18
13
5
18
Seçmeli Dersler
8
 
 
 
Mesleki Yabancı Dil -II 
4
2
2
3
4
3
1
4
Masa Üstü Yayıncılık
4
3
1
4
Yönetim Muhasebesi
4
3
1
4
Satış Yönetimi
2
1
1
2
Eğlence ve Tatil Yönetimi
2
1
1
2
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
2
1
1
2
Diğer Seçmeli Dersler
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
26
 
 
 

                                                       
 İŞLETME PROGRAMI - FİNANSMAN DALI
2. YIL
III. Yarıyılı

Dersin Adı
Haftalık Ders Saati
Toplam Kredi
Toplam
Teori
Uygulama
Para ve Banka
4
3
1
4
Finansal Yönetim
4
3
1
4
Bilgisayarlı Muhasebe-I
4
3
1
4
Vergi Hukuku
4
3
1
4
Yönlendirilmiş Çalışma -I 
3
2
1
3
TOPLAM
19
14
5
19
Seçmeli Dersler
8
 
 
 
Mesleki Yabancı Dil -I 
4
2
2
3
Sigortacılık
2
1
1
2
Emlâkçilik
2
1
1
2
Maliyet Muhasebesi
4
3
1
4
Halkla İlişkiler
2
2
0
2
Şirketler Muhasebesi
3
2
1
3
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
2
2
0
2
Diğer Seçmeli Dersler
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
27
 
 
 

 
IV. Yarıyılı

Dersin Adı
Haftalık Ders Saati
Toplam Kredi
Toplam
Teori
Uygulama
Mali Tablolar Analizi
4
3
1
4
2
2
0
2
Sermaye Piyasası İşlemleri
4
3
1
4
İşletme Bütçeleri
2
1
1
2
Türk Vergi Sistemi
4
3
1
4
Yönlendirilmiş Çalışma -II
3
2
1
3
TOPLAM
19
14
5
19
Seçmeli Dersler
8
 
 
 
Mesleki Yabancı Dil -II
4
2
2
3
Uluslar Arası Finansman
2
2
0
2
Elektronik Ticaret
4
3
1
4
Finansal Yatırım Araçları
2
2
0
2
Banka Muhasebesi
3
2
1
3
Bilgisayarlı Muhasebe-II
4
3
1
4
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2
2
0
2
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
2
1
1
2
Diğer Seçmeli Dersler
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
27